Otváracie hodiny: Po-Ne od 09:00h do 21:00h

Kontaktné údaje

Obchodné meno : 

GSM1 s.r.o.

Sídlo : Hlavná 677/94, 077 01 Kráľovský Chlmec

Prevádzka : Toryská 5 (OC Galéria Shopping 2.posch), 040 11 Košice

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26724/V

Tel:+421951176100 .eshop@gsm1.sk

IČO : 45 951 187

IČ DPH : SK 20 231 538 58

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN : SK12 0900 0000 0005 5361 4774

BIC : GIBASKBX

Späť do 🛒🎁e-SHOPu

Orgán dozoru nad činnosťou predávajúceho:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.: 055/729 07 05 055/622 76 55
Fax: 055/622 46 95

Kontaktný formulár