Otváracie hodiny: Po-So od 09:00h do 21:00h

Kontaktné údaje

Obchodné meno : GSM1 s.r.o.

Sídlo : Hlavná 677/94, 077 01 Kráľovský Chlmec

Prevádzka : Toryská 5 (OC Galéria Shopping 2.posch), 040 11 Košice

Prevádzka : 4ka a Swan, Moldavská cesta 32 (OC Atrium OPTIMA Košice)

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26724/V

IČO : 45 951 187

IČ DPH : SK 20 231 538 58

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN : SK12 0900 0000 0005 5361 4774

BIC : GIBASKBX

Kontaktný formulár